Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26.05.2024 roku zmarł

dr hab. Krzysztof Sobczyk, prof. UJ

profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Zakładem Archeologii Epoki Kamienia od 1981 roku (wcześniej pracownik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Muzeum Archeologicznego w Krakowie).

Uczony o znakomitym dorobku z zakresu starszej epoki kamienia, technologii i typologii wyrobów kamiennych, problematyki pracowni krzemieniarskich oraz sztuki paleolitycznej.

Autor monografii: The Upper Palaeolithic site Kraków-Spadzista Street C2. Excavation 1980, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne 42, Kraków 1987 (z J.K. Kozłowskim);  The Late Palaeolithic flint workshops at Brzoskwinia-Krzemionki near Kraków, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne t.55, Kraków 1993; Osadnictwo wschodniograweckie w dolinie Wisły pod Krakowem, Kraków 1995; Les Chasseurs de Mammouth de la Vallee de la Vistule, Bruxelles 1999 (z J.K. Kozłowskim, V. Sytlivym).

Członek licznych krajowych i zagranicznych ekspedycji wykopaliskowych.

Członek rad naukowych i towarzystw, m.in.: Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego, Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności, Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques.

Wychowawca wielu pokoleń archeologów, ceniony i lubiany przez studentów wykładowca.

Człowiek wielkiej dobroci i niezwykle życzliwy Kolega.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą we wtorek 4 czerwca 2024 roku  o godz. 11.00 w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie.

O godz. 13.30 nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku od bramy głównej cmentarza Batowickiego (ul. Powstańców).

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor i Senat UJ
Dziekan i Rada Wydziału Historycznego UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.