Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20.05.2024 roku zmarł

prof. dr hab. Zbigniew Majka

profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, fizyk doświadczalny prowadzący badania nad budową i ewolucją materii jądrowej w różnych fazach jej istnienia.

Pełnił funkcje: kierownika Zakładu Fizyki Gorącej Materii w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, dyrektora ds. badań w fazie przygotowawczej do budowy Międzynarodowego Ośrodka Badań FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) GmbH w Darmstadt, a do roku 2023 był członkiem Rady Nadzorczej FAIR.

Prowadził badania eksperymentalne w kilkunastu ośrodkach naukowych o światowej renomie (Lawrence Berkeley National Laboratory, Brookhaven National Laboratory, Texas A&M University, CERN).

Istotnym wkładem kierowanego przez niego zespołu w badania w zakresie fizyki jądrowej było zaprojektowanie i zbudowanie w Krakowie tak zwanych komór dryfowych.

Autor blisko 200 artykułów naukowych.

Laureat wielu konkursów o granty naukowe, w tym realizowanego wraz z zespołem grantu MAESTRO NCN.

Uhonorowany Medalem Plus Ratio Quam Vis oraz nagrodami przyznawanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 25 maja 2024 roku o godz. 12.30 na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor i Senat UJ
Dziekan i Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.