Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 09.05.2024 roku zmarła

mgr Marta Kowalewska

emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W latach 1978-2014 zatrudniona w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Odznaczona nagrodą III stopnia za działalność i osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 1986/1987.

W osobie Zmarłej społeczność akademicka utraciła cenionego nauczyciela wielu pokoleń studentów.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.