Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22.04.2024 roku zmarł

prof. dr hab. Hieronim Kubiak

emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny socjolog,
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UJ.

Znawca problematyki socjologii religii, socjologii kultury, teorii procesów
narodotwórczych, specjalizujący się również w wspólnotach etnicznych,
migracjach międzynarodowych oraz socjologii władzy i polityki.

Autor książek: "Religijność a środowisko społeczne" (1972), "Rodowód narodu
amerykańskiego" (1974), "Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi"
(1976; książka zbiorowa), "Zanikające pokrewieństwo. Szkice socjologiczne
o Polonii" (1990), "Between Animosity and Utility. Political Parties and Their Matrix"
(2000; książka zbiorowa), "U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu" (2007).

Wiceprzewodniczący Research Committee on Migration ISA (1976-1986),
dyrektor Polonijnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1973-1981). Członek komitetów naukowych PAN: Socjologii, Badań Polonijnych, Badań
i Prognoz „Polska 2000” (wielokrotnie, poczynając od 1969 r.) oraz Redakcji Naukowej
sześciotomowej Encyklopedii socjologii (Oficyna Naukowa 1997-2007).

Twórca i redaktor naczelny "Przeglądu Polonijnego" oraz serii wydawniczych:
Biblioteki Polonijnej PAN i Prac Polonijnych (seria wydawnicza
Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWN).

Za swoje książki, działalność dydaktyczno-wychowawczą i społeczną oraz
organizatorską w szkolnictwie wyższym wielokrotnie wyróżniony nagrodami
indywidualnymi i zbiorowymi m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski (2002 r.) oraz indywidualną nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP
za wybitny dorobek naukowy (2005 r.).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 26 kwietnia 2024 roku
o godz. 13.00 w sali pożegnań na cmentarzu Rakowickim,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do alei Zasłużonych.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Filozoficznego
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.