Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.12.2021 roku zmarł

prof. dr hab. Janusz Strutyński

emerytowany profesor Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybitny językoznawca, polonista, znawca zagadnień onomastyki, słowotwórstwa, dawnej polszczyzny i metodyki nauki o języku.

Jeden z założycieli ośrodka akademickiego w Krośnie i zarazem pierwszy  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Autor cenionych rozpraw naukowych oraz wielokrotnie wznawianych podręczników szkolnych i akademickich.

Redaktor naczelny i współautor wielotomowego dzieła pt. „Bibliografia dialektologii polskiej”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Zasłużony dla PWSZ w Krośnie.

Uznany w środowisku naukowiec, wychowawca wielu pokoleń studentów i kadr naukowych.

Serdeczny, życzliwy, kompetentny i obdarzony poczuciem humoru człowiek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą we wtorek 4 stycznia 2022 roku o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor i Senat UJ
Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.