Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.11.2021 roku zmarł

prof. dr hab. Wiesław Boryś

wybitny językoznawca, slawista, leksykograf i etymolog.

Wieloletni pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik Pracowni Języka Prasłowiańskiego PAN.

Członek Międzynarodowej Komisji Etymologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Laureat m.in. Nagrody „Literatury na Świecie” (2005), Nagrody językoznawczej im. Kazimierza Nitscha Wydziału I Nauk Społecznych PAN (2008), Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii „Za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne” oraz Nagrody firmy INA i Chorwackiego Klubu Kulturalnego w Zagrzebiu za propagowanie kultury chorwackiej na świecie za rok 2008.

Odznaczony Medalem im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza” (2007).

Autor ponad 170 prac naukowych, wśród których znalazły się opracowania poświęcone etymologii języka polskiego i kaszubszczyzny m.in. "Słownik etymologiczny języka polskiego", "Słownik etymologiczny kaszubszczyzny" tom I-VI (wraz z H. Popowską-Taborską) oraz dialektom chorwackim m.in. "Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim" (przekład chorwacki).

Współautor "Słownika staropolskiego" (tom IV-V) oraz "Słownika prasłowiańskiego" (tom I-VIII).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą we wtorek 7 grudnia 2021 roku o godz. 12.20 na cmentarzu Batowickim w Krakowie (kaplica przy ul. Powstańców).

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor i Senat UJ
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.