Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

dr hab. Jolanta Sroka, prof. UJ

wieloletni pracownik Zakładu Biologii Komórki
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżniona nagrodami Rektora UJ za osiągnięcia naukowe.

Pełniła funkcje Sekretarza oraz członka Komisji Rewizyjnej
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.

Promotor kilkunastu prac magisterskich i licencjackich.
Zaangażowana badaczka, ceniony dydaktyk. Życzliwa i serdeczna koleżanka.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 13 stycznia 2021 roku
o godz. 10.20 w kaplicy Reduta
na Cmentarzu Prądnik Czerwony (Batowice) w Krakowie.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.