Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 07.09.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Julian Maślanka

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prodziekan Wydziału Filologicznego w latach 1972–1975.

Wybitny znawca literatury i kultury epok oświecenia i romantyzmu, badacz związków
folkloru i literatury, roli dziejów bajecznych w polskim piśmiennictwie, historii
Słowiańszczyzny. Znakomity specjalista w zakresie zagadnień edytorskich.

Autor ponad 300 publikacji naukowych. Wniósł znaczący wkład w przygotowanie edycji
krytycznych m.in. dzieł Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida.

Dyrektor Wydziału I Polskiej Akademii Umiejętności.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ceniony dydaktyk, wychowawca kadry naukowej i wielu roczników studentów polonistyki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w poniedziałek
14 września 2020 roku o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.