Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19.07.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Franciszek Ziejka

wybitny humanista, znawca literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku,
propagator jej znaczenia w Europie i w świecie, człowiek wielkiego serca,
wytrwałości i siły ducha.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999-2005), Prorektor (1993-1999),
Dziekan Wydziału Filologicznego, Kierownik Katedry Historii Literatury
Pozytywizmu i Młodej Polski.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1999-2005),
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2002-2005),
Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
(2005-2020), członek: Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie
Rady Ministrów, Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium
PAN, Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności oraz
polskiego PEN Clubu.

Wielki organizator życia naukowego uhonorowany przez Uniwersytet
Jagielloński: Złotym Medalem Plus Ratio Quam Vis (2005),
Medalem Merentibus (2009), tytułem Profesora honorowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), Laurem Jagiellońskim (2020).

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Złotym Medalem Zasłużony
Kulturze Gloria Artis (2019), odznaczeniami nadanymi przez rządy:
Francji (Kawaler Legii Honorowej 2006), Brazylii, Portugalii, Niemiec,
Austrii i Japonii.

Doktor honoris causa: Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie (ówczesnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) (2003),
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2003), Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach (ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej) (2004),
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (ówczesnej Papieskiej Akademii
Teologicznej) (2005), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2005).
Honorowy obywatel Radłowa, Tarnowa i Sanoka.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, m. in. Ministra Edukacji Narodowej, Miasta
Krakowa, Krakowianina Roku, Małopolanina Roku.

Urodzony 3 października 1940 w Radłowie w ziemi tarnowskiej
upamiętnił w swojej twórczości wielowiekowe dziedzictwo chłopów polskich.
Gorąco przywiązany do Krakowa, poświęcił mu znaczną część swojego dorobku
naukowego. Był autorem wielu ważnych monografii historycznoliterackich
i studiów naukowych, a także pisanych z pasją książek przybliżających literaturę
i kulturę szerokim kręgom odbiorców.

Od początku istnienia opiekun naukowy miesięcznika UJ „Alma Mater”.

W osobie Zmarłego Uniwersytet Jagielloński traci nie tylko wybitnego
uczonego, ale także doskonałego organizatora, który przeprowadził Uniwersytet
w XXI wiek, realizując program budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego, traci najlepszego orędownika naszej Almae
Matris, który pracował dla niej z poświęceniem i miłością.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. w piątek 24 lipca 2020 roku o godz. 10.00
w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny w Krakowie.
Odprowadzenie Zmarłego od bramy cmentarza Salwatorskiego
na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się o godz.12.00.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.