Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 08.07.2020 roku zmarł

dr Jerzy Grygiel

historyk mediewista, kustosz Oddziału Udostępniania Zbiorów
i Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej.

W latach 1978–2004 pracownik Instytutu Historii Wydziału Historycznego UJ.

Badacz dziejów Europy Środkowej, a w szczególności dziejów Czech
i stosunków polsko-czeskich w średniowieczu.

Autor monografii o życiu i działalności Zygmunta Korybutowicza.

Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności
oraz Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 15 lipca 2020 roku
o godz. 11.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Historycznego,
Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.