Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23.06.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Bronisław Kortus

emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
którego dyrektorem był w latach 1981–1991.

Wybitny reprezentant polskiej geografii ekonomicznej na forum międzynarodowym,
twórca krakowskiej szkoły geografii przemysłu.

Członek wielu komitetów i rad naukowych m.in. Komisji Systemów Przemysłowych
Międzynarodowej Unii Geograficznej, Niemiecko-Polskiej Wspólnej
Komisji Podręcznikowej, Komitetu Nauk Geograficznych
i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Człowiek wyjątkowo skromny i życzliwy, wspaniały nauczyciel i wychowawca
wielu pokoleń geografów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 30 czerwca 2020 roku o godz. 9.40
w kaplicy przy ul. Powstańców na cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Geografii i Geologii
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.