Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.05.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Stanisław Grodziski

wybitny historyk państwa i prawa.

W latach 1987–1990 prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1978–1981 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Wieloletni kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Pracowni Wydawnictw Źródłowych.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Członek wielu towarzystw naukowych oraz PEN Clubu, redaktor czasopism naukowych.

Należał do grona naukowców, którzy reaktywowali Polską Akademię Umiejętności, w której pełnił funkcję wiceprezesa w latach 1994–2000.

Autor 431 prac naukowych i prawie 100 popularnonaukowych.

W kwietniu 2012 roku za monografię „Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i ludzie” otrzymał nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.

W osobie Zmarłego tracimy szanowanego naukowca, wybitnego badacza historii państwa i prawa polskiego, człowieka prawego i niezwykle serdecznego dla współpracowników i studentów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. we wtorek 9 czerwca 2020 roku
o godz. 9.30 w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny w Krakowie.
Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się
o godz. 12.00 na cmentarzu Salwatorskim.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor i Senat UJ,
Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.