Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.04.2020 roku zmarła

dr hab. Zofia Trela-Sawicka, prof. UJ

emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wieloletni pracownik Instytutu Botaniki.

W latach 1957–1991 związana z Katedrą Anatomii i Cytologii Roślin,
późniejszym Zakładem Cytologii i Embriologii Roślin.

Skromny i życzliwy człowiek.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Biologii
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.