Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.05.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Andrzej Zięba

emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prawnik, politolog, historyk, wybitny i uznany badacz zagadnień
ustrojowo-konstytucyjnych państw anglosaskich.

Wieloletni kierownik Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

W latach 2012–2016 członek: jury Nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński,
Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej.

Członek: Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa
Prawa Konstytucyjnego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów oraz grona badaczy systemów
politycznych i partyjnych.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 7 maja 2020 roku o godz. 12.00
w kaplicy na cmentarzu Białoprądnickim w Krakowie.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.