Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.02.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Erhard Cziomer

emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wybitny specjalista w dziedzinie współczesnej historii Niemiec, niemieckiej polityki
zagranicznej i stosunków polsko-niemieckich.
Autor wielu monografii oraz licznych rozpraw i artykułów naukowych.

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
w latach 1982–2006.
Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, a następnie Katedry Stosunków
Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Profesor wizytujący w uniwersytetach w Bonn (1987–1988) oraz w Jenie (1996–1997).
Członek licznych organizacji, towarzystw, rad redakcji,
Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W Osobie Zmarłego tracimy wybitnego naukowca
i wychowawcę wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 6 marca o godz. 13.30
w Domu Pożegnań na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat, Dziekan i Rada
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.