Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28.02.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Janusz Cisek

badacz historii społecznej Europy, stosunków transatlantyckich w XX w.,
najnowszej historii Polski, polskiego ruchu niepodległościowego początków XX w.,
biografii Józefa Piłsudskiego.

Autor wielu monografii oraz licznych rozpraw i artykułów naukowych.

Stypendysta, a następnie dyrektor Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku w latach 1989–2000,
wicedyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w latach 2001–2002,
dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w latach 2006–2012,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w latach 2012–2013,
kierownik Zakładu Historii i Kultury Europy Środkowej Instytutu Europeistyki UJ.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Osobie Zmarłego tracimy wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego,
wyjątkowo życzliwego dla współpracowników i studentów,
wychowawcę wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 11 marca 2020 roku o godz. 11.00
na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat, Dziekan i Rada
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.