Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10.02.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Czesław Jura

emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1987 roku przez dwie kadencje Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej i Zoogeografii (1969–1997) oraz Dyrektor Instytutu Zoologii UJ (1977–1986).

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, doradca Ministra Edukacji w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Krakowskiego Oddziału Komisji Biologicznej PAN, członek Komitetu Cytobiologii PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Sekretarz (1956–1958), a następnie przewodniczący (1958–1964) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (1962–1968).

Redaktor Zeszytów Naukowych UJ – „Prace Zoologiczne” oraz „Acta Biologica Cracoviensia (Series Zoologia)”. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopism: „Zoologica Poloniae” oraz „Folia Biologica”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Laurem Jagiellońskim, nagrodami: Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego I Stopnia oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych PAN, a także licznymi nagrodami Rektora UJ.

Wybitny zoolog, zasłużony nauczyciel akademicki oraz popularyzator nauki. Wychowawca wielu pokoleń biologów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 14 lutego 2020 roku o godz. 9.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor i Senat UJ
Dziekan i Rada Wydziału Biologii UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.