Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszli

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20.12.2019 roku zmarł

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybitny badacz stosunków międzynarodowych,
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz problematyki terroryzmu.

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych UJ w latach 1999–2002.
Kierownik Katedry Strategii Stosunków Międzynarodowych
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Autor wielu monografii oraz licznych rozpraw i artykułów naukowych.

Stypendysta wielu uniwersytetów amerykańskich i brytyjskich.
Wykładowca w Southern Connecticut State University
oraz Albertus Magnus College w New Haven.

Wielokrotny profesor wizytujący w Columbus School of Law,
Catholic University of America oraz w Szkole Studiów Europejskich w Wiedniu.

Odznaczony Orderem Zasługi Katolickiego Uniwersytetu Ameryki
w Waszyngtonie w 2006 r.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych,
Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie,
American Association For Advancement of Slavic Studies,
Afro-American Association.

W osobie Zmarłego tracimy wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego,
wyjątkowo życzliwego dla współpracowników i studentów,
wychowawcę wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 3 stycznia 2020 roku o godz. 12.20
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekan i Rada
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.