Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Mirosław Skarżyński

1952–2019

Językoznawca, polonista, całe życie zawodowe związany z Wydziałem Polonistyki UJ (wcześniej Instytutem Polonistyki Wydziału Filologicznego UJ), twórca i wieloletni redaktor naczelny czasopisma „LingVaria”. Autor prac z zakresu słowotwórstwa współczesnej polszczyzny, dziejów polskiego językoznawstwa i poprawności językowej. Wydawca zbiorowych prac naukowych i korespondencji wielkich polskich lingwistów: Jana Baudouina de Courtenay, Kazimierza Nitscha, Jana Łosia, Jana M. Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna. Założyciel Internetowej Poradni Językowej Wydziału Polonistyki UJ działającej w latach 2003–2011, popularyzator wiedzy o języku polskim w Radiu Kraków w latach 2010–2016, członek m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie.

Miejscem spoczynku jest cmentarz komunalny w Cedzynie pod Kielcami.