Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Władysław A. Serczyk

1935-2014

Historyk, znawca historii Rosji i Ukrainy oraz stosunków polsko-kozackich i polsko-ukraińskich. Kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej. W latach 1974−1978 dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, a w okresie 1978−1981 prorektor UJ ds. nauki i współpracy z zagranicą. Od 1986 w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; był jej prorektorem. Od 1997 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie zorganizował Zakład Historii i Kultury Europy Wschodniej, którym kierował. Autor około 300 prac naukowych, w tym ponad 30 książek. Członek komisji rządowych, m.in. ds. Rewindykacji Dóbr Kultury oraz Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Podręczników Szkolnych Historii i Geografii.

Serczyk

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. XXVb, rz. 9, gr. 12

Współrzędne GPS: 50.076096, 19.94916