Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Witold Żabiński

1929-2007

Mineralog i geochemik, kierownik Zakładu Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych UJ; zajmował się petrografią skał magmowych i osadowych okolic Krakowa, a także metodami oznaczania pierwiastków śladowych w minerałach i skałach; później skoncentrował swe zainteresowania na mineralogii i geochemii strefy utlenienia śląsko-krakowskich złóż kruszców cynku i ołowiu. Współorganizator Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Żabiński

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. Ad, zach., gr. 7

Współrzędne GPS: 50.073136, 19.955357