Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Stanisław Stroński

1882-1955

Filolog, ceniony do dziś romanista-prowansalista, publicysta i polityk, doskonały mówca. Wprawdzie jego działalność polityczna zdominowała w pewnym okresie jego aktywność naukową, jednak jego myśl i dorobek weszły do klasyki literatury naukowej, a on sam znalazł trwałe miejsce w mediewistyce światowej. Uznawany jest za najwybitniejszego interpretatora tekstów starofrancuskich i znawcę trubadurów. Był autorem wielu biografii trubadurów, przedstawionych w aspekcie historycznym, opracowanych na podstawie źródeł. Publikował też teksty trubadurów, opatrzone komentarzem historycznym i filologicznym. Jego badania zmieniły i unowocześniły poglądy na poezję prowansalską XII w. Na Uniwersytecie Jagiellońskim objął w 1911 najstarszą w Polsce Katedrę Romanistyki, przyczyniając się do jej rozkwitu. Potem pochłonęła go działalność polityczna, chociaż formalnie profesorem UJ pozostawał do 1921. Późniejsza jego aktywność intelektualna i publicystyczna miała charakter raczej popularyzatorski, niż ściśle naukowy. Takie też znamiona nosiły jego ówczesne książki i artykuły. Po wojnie był pierwszym prezesem emigracyjnego Związku Literatów Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie.

Miejscem spoczynku jest cmentarz Kensal Green w Londynie