Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Stanisław Smolka

1854-1924

Historyk, współtwórca i przedstawiciel krakowskiej szkoły historycznej. Na UJ w Katedrze Historii Austrii, po śmierci Józefa Szujskiego objął Katedrę Historii Polski. Dziekan Wydziału Filozoficznego, a w latach 1895–1896 rektor UJ. Członek Akademii Umiejętności, od 1890 jej sekretarz generalny. Jego zasługą było zorganizowanie Ekspedycji Rzymskiej AU dla przeprowadzenia badań nad historią Polski w po raz pierwszy otwartym Archiwum Watykańskim. Efektem kwerendy była seria wydawnicza „Monumenta Poloniae Vaticana” oraz tzw. Teki rzymskie w liczbie ok. dwustu. Jego zainteresowania naukowe obejmowały głównie historię Polski okresu piastowskiego i jagiellońskiego. W latach 1908–1919 był dyrektorem Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Piastował też godność radcy dworu i dożywotniego członka Izby Panów w austriackiej Radzie Państwa.

Miejscem spoczynku jest cmentarz w Iwanowie (Białoruś), d. Janowie Poleskim