Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Ralf-Peter Ritter

1938-2011

Wybitny lingwista, władający licznymi językami ugrofińskimi i słowiańskimi. Przez dziesięć lat w Katedrze Filologii Węgierskiej UJ. Za krzewienie nauki i kultury węgierskiej w Polsce odznaczony medalem „Pro Cultura Hungarica”. Uczony, erudyta, znawca i miłośnik opery, filmu i literatury pięknej. Również wielki entuzjasta logiki i matematyki oraz nowoczesnych mediów elektronicznych. Prawdziwy człowiek renesansu, który łączył w swych zainteresowaniach odległe dziedziny nauki.

Miejscem spoczynku jest cmentarz „In der Kisseln” w Berlinie