Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Mieczysław Rudnik

1925-1998

Prawnik, długoletni kierownik Katedry Prawa i Polityki Penitencjarnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Autor m.in. książek: Warunki reedukacji młodocianych oraz Postpenitencjarne aspekty polityki karnej. Prowadził działalność edukacyjno-społeczną w dziedzinie profilaktyki przestępczości, resocjalizacji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw, a także walki z alkoholizmem. Przewodniczący Głównej Komisji Profilaktyki Społecznej i Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Rudnik

Miejscem spoczynku jest cmentarz Salwatorski, sektor SC 7, rz. 3, gr. 61

Współrzędne GPS: 50.052738, 19.903368