Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Michał Wiszniewski

1794-1865

Filozof, filolog, psycholog oraz historyk literatury, prekursor na Uniwersytecie Jagiellońskim historiografii literaturoznawczej. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły wielu dziedzin, od bankowości i rolnictwa, po ekonomię polityczną, pedagogikę i psychologię. Ostatecznie skupił się na projektach z zakresu historii, dziejów literatury angielskiej i filozofii. Pomimo wcześniejszej nominacji na profesora filozofii objął w 1831 na UJ katedrę historii. Wykładał historię, a potem od 1833 literaturę powszechną, wreszcie od 1847 także historię literatury polskiej. Mimo późniejszej działalności politycznej nie zarzucił aktywności naukowej. Brał udział w powstaniu krakowskim 1846 po stronie konserwatystów. W 1848 udał się na emigrację do Włoch. Był autorem wielu prac z dziedziny psychologii i pedagogiki, w tym dzieła Charaktery rozumów ludzkich, które uznawane jest za pierwszą polską pracę z dziedziny psychologii. Rozprawa Bacona metoda tłumaczenia natury była pionierskim studium w języku polskim dotyczącym tego angielskiego filozofa. Największą część dorobku naukowego stanowi twórczość historyczna. Za dzieło życia tego uczonego uważa się monumentalną, dziesięciotomową Historię literatury polskiej (1840-1857) – pierwszą nowoczesną syntezę piśmiennictwa polskiego, obejmującą nie tylko literaturę piękną, ale też naukową.

Miejscem spoczynku jest cmentarz Cimiez w Nicei