Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Michał du Vall

1952-2012

Prawnik. Kierownik Katedry Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji. Ekspert Sejmu, Senatu, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Urzędu Patentowego. Autor m.in. książek: Prawo własności przemysłowej, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Prawo patentowe. Prodziekan ds. studenckich, a następnie dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Od 2008 prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej. Zmarł, sprawując urząd prorektora UJ.

du Vall

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. Fa, zach., gr. 1, narożnik płn.-zach.

Współrzędne GPS: 50.072773, 19.954536