Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Marian Gumowski

1881-1974

Historyk i filozof. Na UJ w latach 1913–1920 jako docent numizmatyki. Był również kustoszem w Muzeum Czapskich w Krakowie, potem dyrektorem Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. W ostatnim okresie życia związał się z Uniwersytetem w Toruniu, gdzie wykładał numizmatykę, sfragistykę i historię starożytną. Redaktor czasopisma „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Państwowej Rady Sztuki oraz Komisji Rewindykacyjnej do odbioru dzieł sztuki z Rosji (1924–1925). Autor ponad 400 publikacji z dziedziny heraldyki, numizmatyki, sfragistyki, historii i sztuki. Kolekcjonował także ekslibrisy, których zgromadził około 4 tysiące. Zbiór ten zaginął w 1939. Jego brat, Jan Gumowski (1883–1946), był znanym malarzem i grafikiem. W kościele Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa.

Miejscem spoczynku jest cmentarz św. Jerzego w Toruniu