Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Józef Skoczek

1903-1966

Historyk kultury i wychowania. Specjalizował się w zakresie historii kultury i miast. Najpierw na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas II wojny światowej kierownik Oddziału Bibliograficznego Biblioteki Akademii Nauk USRR (dawniej Ossolineum), a po zajęciu miasta przez Niemców pracownik Archiwum Państwowego. Od 1949, po habilitacji, w Katedrze Historii Polski Feudalnej UJ, później w Katedrze Historii Polski XVI–XVIII wieku. Wykładał też w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Skoczek

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. Bd, rz. 1, gr. 5

Współrzędne GPS: 50.072642, 19.953968