Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Józef Rosenblatt

1853-1917

Prawnik karnista, także sędzia i adwokat. Autor wielu prac z zakresu prawa karnego i procedury karnej, ale także z prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa handlowego i prasowego, filozoficznych podstaw prawa karnego i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W 1880 jako obrońca uczestniczył w procesie młodych socjalistów z Ludwikiem Waryńskim na czele. Wygłoszona przez niego mowa obrończa, wyjaśniająca idee socjalizmu, została opublikowana i wydana w Wiedniu w zbiorze najwspanialszych mów obrończych wygłoszonych przed sądami Austro-Węgier.

Miejscem spoczynku jest Nowy cmentarz Żydowski przy ul. Miodowej, kw. 6, rz. 3, gr. 21 (grób obecnie nie istnieje)