Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Józef Reinhold

1884-1928

Prawnik, specjalista prawa karnego. Na UJ od 1918, od 1921 jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Jego zasługą w prawie karnym materialnym było zdefiniowanie znamion szantażu jako odrębnego przestępstwa. Jako pierwszy wnioskował też o wyodrębnienie prawa karnego nieletnich, czemu dał wyraz w publikacji: Projekt ustawy o młodocianych przestępcach i jego uzasadnienie. Wiele jego postulatów, zwłaszcza z zakresu polityki karnej, zostało uwzględnionych w kodyfikacji z 1932, m.in. zniesienie karalności homoseksualizmu i cudzołóstwa. Naukowe aspiracje łączył z praktyką sędziego, również sędziego śledczego. Autor podręcznika: Zarys prawa karnego obowiązującego na ziemiach polskich.

Miejscem spoczynku jest Nowy cmentarz Żydowski przy ul. Miodowej, kw. 13, rz. 1, gr. 170 (grób nieodnaleziony)

Współrzędne GPS: 50.052928, 19.952485