Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Emil Godlewski

1847-1930

Botanik, chemik rolny, prekursor badań nad fizjologią roślin oraz naukowego rolnictwa w Polsce. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego oraz Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, później na UJ, gdzie współorganizował Studium Rolnicze UJ oraz utworzył Katedrę Chemii Rolniczej, którą kierował. Autor pionierskich prac dotyczących procesu fotosyntezy, oddychania i przewodzenia wody w roślinie. Po przejściu na emeryturę kierownik Działu Rolnego w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Członek Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności, jej wiceprezes. Jego imieniem nazwano ulicę Krakowie.

Godlewski

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. X, płd., gr. rodz.

Współrzędne GPS: 50.075639, 19.952594