Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Jacek Grochowski

1943-2004

Chemik, krystalograf, kierownik Pracowni Rentgenostrukturalnej Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, delegat Polski i członek Komitetu Wykonawczego w Europejskim Towarzystwie Synchrotronowym, wiceprzewodniczący SIG-06 „Instrumentation and Experimental Techniques” w ramach European Crystallographic Association.

Grochowski

Miejscem spoczynku jest cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice), kw. CXXXIX, rz. 8, gr. 11

Współrzędne GPS: 50.099755, 19.980932