Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Dezydery Szymkiewicz

1885-1948

Botanik, ekolog, geograf roślin, leśnik. Najpierw w Instytucie Botanicznym UJ, później na Politechnice Lwowskiej. Po II wojnie światowej współorganizator Wydziału Rolniczo-Leśnego UJ, gdzie objął Katedrę Ekologii i Klimatologii UJ. Jednocześnie dyrektor ogólnopolskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie. Autor pierwszego polskiego podręcznika ekologii roślin, cenionego podręcznika akademickiego do nauki botaniki, a także pionierskich prac z fitogeografii. Jako pierwszy w Polsce badał wpływ klimatu na czynności fizjologiczne roślin. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Jego imieniem nazwano ulicę w Krakowie.

Szymkiewicz

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. XIIb, płn., 7 gr. od prawej, gr. rodz. Nowaków

Współrzędne GPS: 50.075002, 19.950590