Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Teresa Orłoś

1930-2009

Językoznawca, bohemistka, wicedyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, kierownik Katedry Filologii Czeskiej i Łużyckiej. W badaniach podkreślała rolę języka polskiego jako źródła zapożyczeń nomenklatury chemicznej, botanicznej i zoologicznej w języku czeskim. Analizowała pod względem historycznojęzykowym rękopisy z tzw. depozytu berlińskiego w Bibliotece Jagiellońskiej. Odkryła m.in. nieznany fragment staroczeskiego Nowego Testamentu z początku XV wieku. Autorka m.in. Czesko-polskiego słownika zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych oraz Czesko-polskiego słownika skrzydlatych słów.

Orłoś

Miejscem spoczynku jest cmentarz Salwatorski, sektor W, rz. 2, gr. 32