Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Jan Oszacki

1915-1982

Lekarz chirurg. Najpierw pracował w Klinice Chirurgicznej prof. Jana Glatzla. W latach 1959−1982 kierownik II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz Instytutu Onkologii; dziekan, a następnie rektor AM (1965−1972). Specjalista chirurgii przewodu pokarmowego i endokrynologicznej. Pod jego kierunkiem prowadzono pionierskie badania tzw. zespołu ostrego brzucha oraz patofizjologii wstrząsu oligowolemicznego. Autor nowatorskich prac dotyczących metabolicznej odpowiedzi ustroju na uraz. Wieloletni redaktor naczelny „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów oraz Polskiej Akademii Nauk.

Oszacki

Miejscem spoczynku jest cmentarz Salwatorski, sektor SC 9, rz. C, gr. 8