Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Jan Olbrycht

1886-1968

Lekarz, twórca krakowskiej medycyny sądowej, pionier wykorzystania serologii w medycynie sądowej. Kierownik II Katedry Medycyny Sądowej (od 1933 I Katedry). Aresztowany w „Sonderaktion Krakau”, szybko uwolniony i zatrudniony przez Niemców do prowadzenia Zakładu Medycyny Sądowej. Ponownie aresztowany, osadzony w obozie Auschwitz. Jako ceniony rzeczoznawca, uczestniczył w wielu procesach, m.in. w procesie Gorgonowej, wydał tysiące orzeczeń, także w spektakularnych sprawach, np. szczątków królowej Jadwigi. Prezes Izby Lekarskiej w Krakowie, sekretarz Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Olbrycht

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. D, wsch., gr. rodz. Ładów