Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Irena Dynowska-Balcer

1929-1995

Geograf, hydrolog. Wieloletni kierownik Zakładu Hydrografii Instytutu Geografii UJ. Główną dziedziną jej zainteresowań była problematyka geograficznych uwarunkowań odpływu rzecznego, dynamiki rzek, zjawiska krążenia wody na Wyżynach Miechowskiej i Krakowskiej, typologia reżimów rzecznych oraz badanie źródeł na wyżynach południowopolskich. Redaktor m.in. dwutomowej pracy Dorzecze Górnej Wisły, a także map hydrograficznych oraz podręczników do hydrografii. Uczestnik prac międzynarodowego zespołu przygotowującego pod egidą UNESCO syntezę Hydrological Maps: A Contribution to the International Hydrological Decade. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodnicząca Sekcji Geografii Komisji Podręcznikowej Polska – Niemcy, której celem była rewizja treści szkolnych podręczników do geografii. Jej imieniem nazwano źródło w dorzeczu Szreniawy.

Dynowska-Balcer

Miejscem spoczynku jest cmentarz Prądnik Czerwony (Batowicki), kw. B8, rz. I, gr. 2