Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Ewa Ostrowska (Mróz-Ostrowska)

1907-1977

Polonista, językoznawca, dialektolog. Docent w Instytucie Polonistyki UJ. Autorka wielu prac na temat języka pierwszych arcydzieł literatury polskiej Bogurodzicy i Kazań świętokrzyskich w twórczości pisarzy średniowiecza, renesansu i baroku, co stanowiło główny obszar jej zainteresowań naukowych. Współpracownik Słownika staropolskiego.

Ostrowska (Mróz-Ostrowska)

Miejscem spoczynku jest cmentarz Rakowicki, kw. LVI, rz. 43, gr. 2