Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Pamięci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kir

Lista Pamięci - wyszukiwarka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwanie alfabetyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Bronisław Dembiński

1858-1939

Historyk, profesor uniwersytetów Lwowskiego, Warszawskiego i Poznańskiego, rektor Uniwersytetu Lwowskiego. W 1886 został docentem w Katedrze Historii Powszechnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził wykłady z dziejów papiestwa XVI i XVII wieku, historii Europy XVI i XVII wieku oraz stosunków międzynarodowych Polski. W pracy naukowej zajmował się historią nowożytną papiestwa, historią dyplomatyki nowożytnej, metodologią historii, dziejami europejskiego parlamentaryzmu oraz historią Polski XVIII w. Członek Akademii Umiejętności. Działacz państwowy i społeczny, sprawował wiele funkcji politycznych, m.in. był  dyrektorem Departamentu Wyznań w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1918−1920), posłem do Sejmu Ustawodawczego (1919−1922), posłem  na Sejm w Wiedniu.

Miejscem spoczynku jest cmentarz Górczyn w Poznaniu, kw. V Pe, rz. 2, gr. 1