Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mogiły odrestaurowane staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ (w porządku chronologicznym ich odnawiania)

[2020] Nagrobek dra hab. Jana Wilkosza (1931-1999)

Nienaruszalność mogiły na cmentarzu Podgórskim przedłużono w roku 2020 ze składek pracowników Wydziału Chemii oraz na koszt Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

grób z drewnianym krzyżem porośnięty bluszczem

[2020] Nagrobek doc. Jadwigi Miklaszewskiej (1912-1991) i prof. Stanisława Miklaszewskiego (1947-2011)

Grobowiec na cmentarzu Rakowickim odnowiony ze środków SKOZK w roku 2020 z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. 

grób Miklaszewskich przed renowacją           grób Miklaszewskich po renowacji

[2019] Nagrobek prof. Jadwigi Dyakowskiej (1905-1992)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odnowiono w roku 2019 z inicjatywy i na koszt Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

[2018/2019] Nagrobek prof. Ludwika Teichmanna (1823-1895)

Grobowiec na cmentarzu Rakowickim odnowiony ze środków SKOZK w roku 2018/2019 z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Został odsłonięty 6 listopada 2019 roku.

[2018] Nagrobek prof. Adama Stefana Miodońskiego (1861-1913)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odnowiono w roku 2018 z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Nagrobek został odsłonięty 6 listopada 2018 roku.

[2018] Nagrobek prof. Józefa (1913-1975) i Janiny (1914-1977) Chojnackich

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odnowiono w 2018 roku staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ oraz prof. Katarzyny Stadnickiej. Dzięki donacji prof. Stadnickiej zapewniono także nienaruszalność tej mogiły na następne 20 lat.

Nagrobek prof. Chojnackich przed renowacją.Nagrobek prof. Chojnackich po renowacji.

[2017] Nagrobek prof. Władysława Leopolda Jaworskiego (1865-1930)

Grobowiec na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnowiono w roku 2017 staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Nagrobek został odsłonięty 6 listopada 2017 roku.

Nagrobek prof. Jaworskiego przed renowacją.Nagrobek prof. Jaworskiego po renowacji.

[2017] Nagrobek prof. Edmunda Krzymuskiego (1851-1928)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnowiono w roku 2017 staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, przy wsparciu finansowym Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Nagrobek został odsłonięty 6 listopada 2017 roku.

Nagrobek prof. Krzymuskiego przed renowacją.Nagrobek prof. Krzymuskiego po renowacji.

 

[2016] Nagrobek prof. Piotra Łukasza Bartynowskiego (1795-1874)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odnowiono w roku 2016 z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Renowacją zajął się Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Nagrobek prof. Bartynowskiego przed renowacją.Nagrobek prof. Bartynowskiego po renowacji.

[2016] Nagrobek prof. Kazimierza Lepszego (1904-1964)

Grobowiec na cmentarzu Rakowickim odnowiono w roku 2016 z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Renowacją zajął się Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Nagrobek prof. Lepszego przed renowacją.Nagrobek prof. Lepszego po renowacji.

[2016] Nagrobek prof. Jana Sleszyńskiego (1854-1931)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odnowiono w roku 2016 z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Renowacją zajął się Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Nagrobek prof. Sleszyńskiego przed renowacją.Nagrobek prof. Sleszyńskiego po renowacji.

[2016] Nagrobek prof. Stanisława Zaremby (1863-1942)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnowiono w roku 2016 staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ przy wsparciu finansowym Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Nagrobek został odsłonięty 6 listopada 2016 roku.

Nagrobek prof. Zaremby przed renowacją.Nagrobek prof. Zaremby po renowacji.

[2016] Nagrobek prof. Heleny Willman-Grabowskiej (1870-1957)

Nagrobek na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odnowiono w roku 2016 staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ przy wsparciu finansowym Prorektor ds. Rozwoju UJ, Wydziałów Filologicznego, Filozoficznego, Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Instytutu Orientalistyki UJ.

Nagrobek prof. Willman-Grabowskiej przed renowacją.Nagrobek prof. Willman-Grabowskiej po renowacji.

[2015] Nagrobek prof. Bogumiła Pawłowskiego (1898-1971)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odnowiono w roku 2015 staraniem Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ przy wsparciu finansowym: uczniów Profesora, Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Instytutu Botaniki UJ oraz botaników z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nagrobek został odsłonięty 6 listopada 2015 roku.

Nagrobek prof. Grabowskiego przed renowacją.Nagrobek prof. Grabowskiego po renowacji.

[2013] Nagrobek prof. Tadeusza Milewskiego (1906-1966)

Nienaruszalność mogiły na cmentarzu Rakowickim przedłużono w roku 2013 na koszt Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

Nagrobek prof. Milewskiego przed renowacją.Nagrobek prof. Milewskiego po renowacji.

[2013] Nagrobek prof. Stefana Grzybowskiego (1902-2003)

Przy nagrobku na cmentarzu parafialnym w Orawce (gm. Jabłonka) wykonano w roku 2013 prace naprawcze z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.

Nagrobek prof. Grzybowskiego przed renowacją.Nagrobek prof. Grzybowskiego po renowacji.

[2013] Nagrobek prof. Ludwika Zejsznera (Zeisznera) (1805-1871)

Nagrobek na cmentarzu Rakowickim odrestaurowano w roku 2013 z inicjatywy Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ oraz Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Nagrobek został odsłonięty 6 listopada 2013 roku.

Nagrobek prof. Zejsznera (Zeisznera) przed renowacją.Nagrobek prof. Zejsznera (Zeisznera) po renowacji.

[2012] Tablica epitafijna prof. Kazimierza Piecha (1893-1944)

Tablicę z imienną inskrypcją na cmentarzu Rakowickim (na tzw. Katakumbie Wolnego) wykonano i wmurowano na koszt Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Tablica została odsłonięta 6 listopada 2012 roku.

Katakumba Wolnego przed renowacją.Katakumba Wolnego po renowacji.

[2010] Nagrobek profesorów Rafała Józefa (1743-1816) oraz Ignacego Rafała (1808-1882) Czerwiakowskich

Grobowiec na cmentarzu Rakowickim odrestaurowano w roku 2010 na wniosek Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Renowacją zajął się Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Nagrobek prof. Czerwiakowskich przed renowacją.Nagrobek prof. Czerwiakowskich po renowacji.