Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania i cele Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

Logo komitetu: pełna nazwa granatowymi drukowanymi literami, po prawej podłużny, niewyraźny liść.Do najważniejszych zadań Komitetu należy inwentaryzacja miejsc pochówku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W następnej kolejności zaś kontrola stanu zachowania ich grobów. W przypadku stwierdzenia potrzeby naprawy konserwatorskiej będzie to zlecane i finansowane w miarę środków własnych Komitetu. Z uwagi na obowiązujący stan prawny może to dotyczyć wyłącznie mogił opuszczonych, które nie posiadają dysponentów prawnych.

Zadaniem Komitetu jest również przypominanie w różnorodnej formie o dokonaniach i zasługach zmarłych profesorów krakowskiej Almae Matris dla środowiska. Stworzona i prowadzona przez Komitet „Lista Pamięci UJ” – poczet zmarłych po 1803 roku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – jest stale uzupełniana i aktualizowana. W chwili obecnej Lista zawiera ponad 1300 biogramów zmarłych naukowców związanych niegdyś z naszą Uczelnią.

Podstawowym celem „Listy Pamięci” jest – oprócz krótkiego przypomnienia sylwetki – wskazanie miejsca pochówku zmarłej osoby, profesora UJ. Temu ma służyć z jednej strony tradycyjny zapis lokalizacji mogił, tj. podanie nazwy cmentarza, numeru kwatery, rzędu i numeru grobu, z drugiej natomiast sukcesywne uzupełnianie Listy o fotografię grobu oraz jego współrzędne geolokalizacyjne (GPS).

Przypominaniu zmarłych profesorów UJ mają służyć również wydawnictwa. Staraniem Komitetu wydano pięć części publikacji Pro Memoria (w latach 2014, 2016, 2018 i 2020, 2023). To ilustrowane księgi zawierające biogramy zmarłych profesorów wraz z lokalizacjami i fotografiami miejsc ich pochówku.